Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

CÓ PHẢI MÙA THUCó một chiếc lá
                         ...... rơi 

Dưới đêm trăng
                             ....xào xạc

Mùa Thu.
                Như đã đến…

Cúc...
        Chúm chím, bên hè…

Có,
       một chùm phượng đỏ

Níu chân!...
                  Hè, đi qua!...
Có...
      đám mây mùa Hạ

Khóc...
             đi tìm tiếng Ve...

Bên thềm,
            trăng sáng tỏ

Chú Dế buồn
                               ngâm thơ….

Có phải?...
             mùa Thu đến.

Là khi.
             Hè đã đi!...

Khi tình...
                        Tha thiết nhất...

Là khi.
              Tình phân ly!...


Có phải?...
                Tình đẹp nhất!.

 Là,
      cuộc tình.
                   chia ly…


Có phải
                mùa thu đến?...

Ngập ngừng.
                  Mối tình si!...


                        mưa rừng chiều... 8/2013