Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

BÁN TRĂNGBÁN TRĂNG

Ông Hàn Mặc Tử bán trăng thơ
Bởi ế Trăng treo đến bây giờ
Ai mua tôi bán vầng trăng ấy
Bán cả tình tôi hết bốn mùa…

Tôi bán vầng trăng của tình đầu
Của thời mơ mộng với thương yêu
Với bao kỷ niệm trong như ngọc
Chôn vào đêm đen vùi thật sâu.

Cái thuở ban đầu khi mới yêu
Anh nắm tay tôi hứa thật nhiều
Vầng trăng làm chứng. Trăng còn đó
Mòn mỏi đợi chờ những đêm thâu!...

Anh có là ta, có biết không?
Đêm lạnh gói lay rụng cánh hồng
Trăng khuya còn đó, người đâu thấy
Vằng vặc khung trời bao nhớ mong

Thôi nhé từ đây tôi bán trăng
Bán hết tình anh, cái trăm năm
Bán cái phụ tình, đời đen bạc
Chôn hết buồn đau vào đêm đen.

MƯA RỪNG CHIỀU _ 4 / 2016