Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

CÁI LÝ CỦA VUÔNG TRÒN


CÁI LÝ CỦA VUÔNG TRÒN


Một đời người vất vả
Cho cuộc sống vuông tròn
Là hạnh phúc con con
Ai tài làm cho được

Thời công nghệ bốn chấm
Chữ cũng công nghệ theo
Bạn ơi học chi nhiều
Chỉ Vuông tròn là đủ

Một đời ta tiến thủ
Để đời được vuông tròn
Đêm ngồi ngắm chị Hằng
Trăng tròn rồi cũng méo

Khen ai người khôn khéo
Tính cho được vuông tròn
Cuộc sống thế là xong
Sống một đời sung túc

Đời ai không hạnh phúc
Khi mẹ tròn con vuông
Ai những lúc khó khăn 
Cái  mặt không méo xệch

Khéo cho ai học rộng
Vẽ ra ô vuông tròn
Cho nhân thế băn khoăn
Đời sau tròn hay méo!...?...

MƯA RỪNG CHIỀU _  9 /2018

4 nhận xét:

abc