Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

TRĂNG MÙA ĐÔNG


TRĂNG MÙA ĐÔNG


Đêm đông mây giăng kín
Ta đi tìm ánh trăng
Chỉ thấy gió buốt lạnh
Hỏi người ở phương nào

Ta đã quên em rồi
Vui với miền tuyết giá
Tình như trăng với gió
Có có và không không

Em là vầng trăng thu
Dưới lòng sâu giếng ngọc
Ta bỗng thành chàng ngốc
Vin ngọn gió làm thơ

Rồi mùa thu đi qua 
Ánh trăng vàng cũng tắt
Em về bên người khác
Trăng về với thiên đường

Ta tìm em giữa đời
Giữa vùng miền tuyết giá
Chỉ còn ta với gió
Đi tìm trăng mùa đông.


MƯA RỪNG CHIỀU _ 12 / 2015