Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

BÀI THƠ TÌNH SỐ 101        KÝ ỨC NGÀY 20_11

Cũng chớm già. Thầy cô chẳng còn ai
Ngày hiến chương ta chỉ còn nỗi nhớ
Khi vật chất đủ đầy ta nghĩ tới
Ngày xa xưa đâu trở lại bao giờ
Mắt rưng rưng ôm kỷ niệm vào lòng
Chỉ biết nhớ. Ôi!.. sao mà rất nhớ
Những ngày ấy đất nước còn gian khổ
Thày và trò cùng vượt những khó khăn
Hai cái quần ta mài đũng ba năm
Ngày hiến chương vẫn trang nghiêm, trọng đại
Tặng thày cô hoa ngoài vườn góp lại
Tình thày cô 
Còn mãi đến bây giờ!...


MƯA RỪNG CHIỀU 19 /11/ 2015


MƯA RỪNG CHIỀU CHÚC TẤT CẢ CÁC THÀY CÔ GIÁO TRONG LÀNG G LUÔN DỒI DÀO SỨC KHỎE, BÌNH AN & HẠNH PHÚC...